Shopping Cart
Nirvana Foods Turmeric. Нирвана Фудс куркума

Куркуминът е природно противовъзпалително съединение

Известно е, че хроничните възпаленияимат сериозен приноспри формирането на многобройни характерни за западното общество заболявания. Куркуминът, от своя страна, има способността да възпира много молекули, които играят ключова роля при възпаленията.

Възпаленията са изключително важни.

Те помагат на организма да се бори с чуждите тела и също така оказват влияниепри последващия възстановителен процес.

Без възпаления, патогени, като например бактариите, безпроблемно биха превзели организма ни и биха довели до смърт.

Въпреки че острите (краткотрайни) възпаления са полезни, те могат да се превърнат в голям проблем, когато са хронични (продължителни) и неправилно насочени срещу собствените тъкани на организма.

Смята се, че хроничните възпаления играят основна роля в почти всяко хронично западно заболяване, сред които са болестите на сърцето, рак, метаболитен синдром, болестта на Алцхаймер и редица дегенеративни сътояния.

Логично, всичко, което може да е от полза в борбата с хроничните възпаления, е възможно да бъде от изключително значение по отношение на превенцията и дори третирането на тези заболявания.

В природата куркуминът е сред силните противовъзпалителни вещества, като действието му може да се мери по ефективност с това на някои от противовъзпалителните лекарства.

Куркуминът всъщност атакува няколко отделни стъпки от развитието на възпалението на молекулярно ниво.                  

Той блокира NF-kB – молекула, която се насочва към ядрото на клетката и активира гени, свързани с възпаленията. NF-kB се смята, че е сред основните фактори, които отключват множество хронични заболявания.  

Без да навлизаме в детайли по отношение на възпаленията, които са изключително сложни в същността си, основното обобщение, което можем да направим е, че куркуминът е биоактивно вещество, което се бори с възпаленията на молекулярно ниво.                                      

В редица изследвания, влиянието му се определя като по-добров сравнение с противовъзпалителни, фармацевтични лекарства с разликата, че няма странични ефекти.

Нирвана Фудс куркума

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *