Shopping Cart
Пациенти с артрит реагират изключително добре на куркуминови добавки

Пациенти с артрит реагират изключително добре на куркуминови добавки

Артритът е често срещано заболяване, характеризиращо се с възпаление на ставите. Много проучвания показват, че куркуминът може да помогне при третирането на симптомите и в някои случаи бива по-ефективен от противовъзпалителните лекарства.

Заболяването от артрит е популярен проблем сред западните държави.

Има няколко различни вида артрит, но повечето включват възпаления на ставите под някаква форма.

Като се има предвид, че куркуминът има мощно противовъзпалително действие, логично е да предположим, че той може да е от полза при борбата с артрита. Няколко изследвания подкрепят тази теза.

В изследване на пациенти с ревматоиден артрит, куркуминът се оказва дори по-ефективен в сравнение спротивовъзпалително лекарство. (1)

Много други проучвания също са наблюдавали влиянието на куркумина върху заболяването от артрит и са отбелязвали подобрение по отношение на различни симптоми. (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *